181 bina 209 hane 172 kadın ve 178 erkek olmak üzere toplam 350 kişiden oluşan kanboz 1968 yılında köy statüsünü kazanmıştır. Köyümüz Güneysu İlçe Merkezine 7 km mesafede olup Yerleşim Yerleri Kanboz (Kayacık), Çiklaramoz (Bulutlu), Ada, Taçami, Öksömerli, Derebaşından oluşmaktadır.

       Güneysu İlçe merkezinin doğusunda kalıp merkeze uzak Köylerdendir.  Köyümüz Selamet, Güneli, Başköy, Gürgen Köyleri ve Çayeli ile çevrilidir. Köyde çok sayıda irili ufaklı dağ vardır. Bunlardan en büyüğü Ezan Dağı’dır. Tepe konumunda diğer dağlar ise Haliçor Tepesi, Moholoş Tepesi ve Güneli Tepesi’dir.

       Ezan Dağı ve Kanboz Yaylasında oldukça geniş düzlükler bulunmaktadır. Mezralar Ezan Dağı’nın eteklerindedir. Bunlardan en önemlileri Kaliçor , Meheloş, Ğeşluk ve Güneli Yırmağı adıyla bilinen mezralardır.

       Çok sayıda akarsuyu olan bir köydür. Bunlar, Küçük Dere, Orta Dere, Deremoz Irmağı, Karanlık Irmak, Şana Irfmağı, Koliçar Imağı, Moholoş Irmağı , Güneli Irmağı, Ofuruk Iırmağı, Limişoz Irmağı ve Yabaniluk Irmağı’dır.

       Soyadlarına göre köyde yaşayanlar; Bayraktar, Bostani Canımoğlu, Demir, Deniz , Er, Ergün, Eroğlu, Fındık, Fındıkçı, Gemici, Hanedar, Hacıosmanoğlu, Kandemir, Kavcı, Keskin, Keleşoğlu, Kırbaş, Öksüz, Öksüzömeroğlu, Sancaktutan, Sofuoğlu, Solak, Şahin, Torpİ, Topçu, Ustaoğlu,Yazıcı, Köse, Dereci, Altaş, Taşpınar ve Taşçı sülaleleridir.

       Köyde, Sancaktutan ve Bostan Çay Fabrikaları vardır. İlkoğretim Okulu ve bir sağlık ocağı vardır. İlçenin nahiye olduğu zamanlarda başka bir sağlık ocağı daha vardı. Köyde Derebaşı Camii yaptırma Derneği adında bir de dernek vardır.

       Tarihi eserler açısından zengin bir geçmişe sahiptir. İki taş kemer köprüsü vardır. Ahşap yığma camilerden eski Kanboz ve Ada Camileri halen durur. Kilise Duzi denilen yerde eski bir kilisenin olduğu söylenir. Fakat hiçbir kalıntı yoktur. Diğer köylerdeki kopaliler gibi bu köyde bulunan Bostanların Kopalisi de korunamamıştır. İbadete açık 8 camisi vardır. Taşköprü Camisi, Bulutlu Camiisi, Derebaşı Camiisi, Öksüzömerli Camiisi ile aynı adları taşıyan iki Ada camileri ve Kanoz camileri. Çalışır durumda 4 değirmen vardır. Öksüzömerin Deremeni, Ada Deremeni ve iki Derebaşı Deremeni. Köyümüzün önemli sayılan değerlerinden  Silah ustası Süleyman Dereci, Yapı ustası Harun Fındık, Külek ve yayık ustası Ali ve Seyfullah Sançaktutan, Şair İdris Kabrel (Hanedar), Hilmi Hanedar ve Halil Sancaktutan, Halk hekimi Halil ve İbrahim Sancaktutan, Halk ebesi Meryem Fındık ve Seyarre Usta, Hoca Dursun Gemicioğlu ve Kabrel Hoca (İsmail Hanedar), Öğretmen Mustada Fındık, köyde yaşamış faydası olan sakinlerdendir.